NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

Tirsdag den 25.april var det folkemøte på Bjerkvik idrettshall. Bildene er hentet fra Fremover.no.

 FAU arrangerte møtet, og temaet var høringen som er laget for den nye ungdomsskolestrukturen i Narvik kommune. Temaet ble belyst fra flere sider, både fra de som hadde innlegg og fra salen. Både tidligere elever fra Bjerkvik skole og dagens elevrådsleder uttalte seg, og alle var helt tydelig på at skolen er viktig for ungdommen i bygda og for bygdas fremtid på mange områder.

 

Christina Strøm fortalte oss hvor slitsomt det er for en ungdom å reise med buss i lang tid hver morgen og ettermiddag. Det tapper elevene for energi som de skal bruke på alt fra lekser til idrett og fritidsaktiviteter. Nathaniel Larsen som er elevrådsleder la vekt på hvor viktig idretten er for de som bor i bygda, og at elevene trenger å være opplagt for å mestre treninger som må til for å oppnå resultater. August Storø Øien snakket om det gode miljøet på skolen og hvor viktig det er, og dette videreførte Jenny da hun snakket om hvordan hun hadde opplevd å flytte fra en liten skole til en stor skole. Hun holdt et meget reflektert innlegg blant annet om hvor vanskelig det kan være for de elevene som sliter med psykisk helse, å finne seg til rette og bli sett i en stor skole.

Flere politikere stilte seg positive til å foreslå å opprettholde Bjerkvik ungdomsskole. Det kom frem at folk i bygda håper politikerne og bystyret tenker at de kan legge til rette for vekst i bygda, før de vurderer å legge ned skolen. Kanskje vil skolen være det avgjørende for at innflyttere skal velge å bosette seg i Bjerkvik.

En av lærerne på skolen har skrevet et dikt om skolen og trusselen om nedlegging:
Skolen vår 

Høringen til Skolestruktur i Narvik kommune finner du her.