NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

I høst begynte vi med et nytt verktøy for å hjelpe elevene til å bli bedre lesere. Verktøyet heter SOL (Systematisk Observasjon av Lesing).

 

"Lesing er kanskje den viktigste ferdigheten i skolen. Dersom eleven ikke mestrer denne ferdigheten vil det gi vansker i fritid og i skole- og arbeidsliv. Vi kan ikke slå oss til ro med at 20 % av elevene i Norge går ut av grunnskolen uten gode nok leseferdigheter." (http://www.sol-lesing.no/)

Dette har Bjerkvik skole gjort noe med ved å gå i gang med et forskningsbasert verktøy som er utviklet av Gjesdal kommune. Målet er at elevene skal bli gode lesere. SOL er:

  • - Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling.
  • - Et program for kompetanseheving for lærere.
  • - Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene.
  • - Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.