NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

Bjerkvik skole samarbeider med næringslivet i lokalmiljøet. Vi har partnerskapsavtaler med Gratanglaks AS, Visinor AS og Hålogaland Transport AS. Vi har også patnerskapsavtale med Narvik videregående skole. Partnerskapsavtalene er registrert hos NHO UNG og formaliserer samarbeidet mellom skole og bedrift.

Elevene lærer om næringslivet ved å besøke bedrifter, motta besøk fra bedrifter og ved å opprette, drive og avvikle bedrift selv. Vi benytter ressursene fra Ungt Entreprenørskap i arbeidet med Elevbedrift. Skoleåret 2015-16 er Gratanglaks AS involvert i elevbedriftene våre, #Sellfish. De sponser blant annet laksen som elevbedriften benytter i produksjonen.