NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

Bjerkvik skole er en 1-10 skole.

  Vi har  10 klasser med til sammen 163 elever.


Bjerkvik skole

Bjerkvik skole ligger fint til midt i bygda. Skolen består av flere bygg som er bygd til litt forskjellig tid. Barneskolen og ungdomsskolen har en felles administrasjon, men er lokalisert i hver sine bygg. Midt mellom barne- og ungdomsskolen har vi ei fløy som rommer blant annet skolekjøkken, sløydsal, naturfagrom, tegnesal og musikkrom.

På uteområdet har elevene tilgang til flere lekeapparater og ballbinge. Skolen ønsker at elevene skal være aktive ute.