NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

Navn Stilling Telefon
Jill Eileen Amundsen Lærer
Lill Åse Johnsen Rådgiver og fagveileder 769 12 405
Bjørn Jonassen Lærer
Sanja Martinsen Kontaklærer 9.klasse
Gro Saltvik-Øvergård Kontaktlærer 10.klasse
Toril Hauglid Kontaktlærer 8.klasse
Ine Nikolaisen Lærer
Karoline Kristjansson Kontaktlærer 9.klasse
Adrienn Hozleiter Lærer