NARVIK KOMMUNE
Velkommen til Bjerkvik skole!
1

 

SKOLEHELSETJENESTEN

Skriv ut

Tidsrom

Utføres av:

Hva skal gjøres

Vår før skolestart/
tidlig høst.

Helsesøster:

Syn, hørsel, vekt, høyde, samtale om kosthold, forebygging av ulykker, grensesetting og rutiner

1. klasse

Lege

Helsesøster

Undersøkelse

Tema: Helse - mat og hygiene

2. klasse

Helsesøster

Vaksinering: difteri, stivkrampe, kikhoste, polio – 1 vaksine

3.klasse

Helsesøster

Høyde. 
Tema: Psykologisk førstehjelp.

5.klasse

Helsesøster

Undervisning i grupper
Tema: pubertet og hygiene

7. klasse

Helsesøster

Vaksinering: mesling, kusma, røde hunder – 1 vaksine  
Undervisning i klasse.Tema: Pubertet og utvikling.

8. klasse

Helsesøster

Undervisning i klasse.Tema: Psykologisk førstehjelp.
Overgang barneskole-ungdomsskole.
Vekt og høyde.

9. klasse

Helsesøster

Vaksinering: BCG
Undervisning Tema: samlivslære, prevensjon, kjønnssykdommer.

10. klasse

 

Vaksinering: polio
Undervisning.  Tema: egne grenser, samlivslære, fakta og myter om sex og samliv.
Omvisning på åpen helsestasjon for ungdom.

Helsesøster har to kontordager på skolen, en dag for barneskolen og en for ungdomsskolen.

Telefon helsestasjon:     769 13240
Telefon skolen:             769 12414